องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาฯเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ [22 พฤศจิกายน 2564]
อบรมฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(อสม) [22 พฤศจิกายน 2564]
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [19 พฤศจิกายน 2564]
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [11 พฤศจิกายน 2564]
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปในเขตตำบลโนนค้อ [23 กันยายน 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโรคระบาดสัตว์สัมปีสกิน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 [6 สิงหาคม 2564]
นำทีมโดยท่าน นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พนักงาน/ข้าราชการ/ครูศพด.ทุกท่าน/ จัดเตรียมถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัวในเขตพื้นที่ตำบลโนนค้อ จำนวน 76 ราย 46 ครัวเรือน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
เปิดศูนย์พักคอย [6 สิงหาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 91 - 100 (ทั้งหมด 195 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ