องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย [9 มิถุนายน 2564]
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [27 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ [23 พฤษภาคม 2564]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [1 เมษายน 2564]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [1 เมษายน 2564]
ยกเสาเอกอาคารหลังใหม่ [4 มีนาคม 2564]
ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม [25 กุมภาพันธ์ 2564]
มอบรถเครื่องเพื่อคนยากไร้ [9 ธันวาคม 2563]
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ [16 พฤศจิกายน 2563]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 81 - 90 (ทั้งหมด 162 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ