องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group กองสวัสดิการสังคม
(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ