องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file วารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที 35 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที34 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติ) กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบรรได poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ขอความร่วมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ