องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง สำหรับตั้งหญิงตั้งครรภ์ [1 ตุลาคม 2562]
ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบCITIZENinfo
ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังแต่ละหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Scan QR Code นี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019. (โควิด -19) ของจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการจุดตรวจบริการประชาชน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการประสานกรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนหมายเลข อบ 4020 (บ้านโนนหมากเดือยหมู่ที่ 2 )ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ..เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางโค้งบ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2
ร่วมกิจกรรมเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินบ้านโนนสวน
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 171 - 180 (ทั้งหมด 231 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ