องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [11 พฤศจิกายน 2564]
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปในเขตตำบลโนนค้อ [23 กันยายน 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโรคระบาดสัตว์สัมปีสกิน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 [6 สิงหาคม 2564]
นำทีมโดยท่าน นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พนักงาน/ข้าราชการ/ครูศพด.ทุกท่าน/ จัดเตรียมถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัวในเขตพื้นที่ตำบลโนนค้อ จำนวน 76 ราย 46 ครัวเรือน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
เปิดศูนย์พักคอย [6 สิงหาคม 2564]
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านโนนสว่าง [19 กรกฎาคม 2564]
ท่านนายอำเภอบุณฑริก (นายสุทิน งามเลิศ) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์ดูแลโควิดชุมชนร่วมกับ โรงพยาบาลบุณฑริก ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ (นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์) ผู้นำชุมชน รพ.สต.โนนค้อ ,รพ.สต.โนนสว่าง [19 กรกฎาคม 2564]
พ่นยาฆ่าเชื้อสถานีตำรวจภูธรห้วยข่า [15 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 61 - 70 (ทั้งหมด 162 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ