messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์[22 พฤษภาคม 2566]
มอบเกียรติบัตรรับรอง แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อำเภอบุณฑริก [19 พฤษภาคม 2566]
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) [19 พฤษภาคม 2566]
ซ่อมแซมระบบประหมู่บ้าน[16 พฤษภาคม 2566]
ซักซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกับ อบต.บ้านแมด[16 พฤษภาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือระชาชนเข้าระบบแจ้งเหตุทางสังคม”ESS Help Me” ปักหมุด หยุดเหตุ[12 พฤษภาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) [12 พฤษภาคม 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งวดที่ 1) [10 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันฉัตรมงคล[4 พฤษภาคม 2566]
QR CODEประชาสัมพัธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566[1 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 151 - 160 (ทั้งหมด 379 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ