องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเสริมความรู้แก่ อสม.เชี่ยวชาญด้านการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง [7 มิถุนายน 2563]
โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 [10 เมษายน 2563]
โครงการตรวจสุขภาพประชาชน 35 ปีขึ้นไป [10 มีนาคม 2563]
มอบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้ ม.4 [3 ตุลาคม 2562]
โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง สำหรับตั้งหญิงตั้งครรภ์ [1 ตุลาคม 2562]
ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบCITIZENinfo
ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังแต่ละหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Scan QR Code นี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019. (โควิด -19) ของจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการจุดตรวจบริการประชาชน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการประสานกรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนหมายเลข อบ 4020 (บ้านโนนหมากเดือยหมู่ที่ 2 )ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ..เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 131 - 140 (ทั้งหมด 195 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ