messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
รวมพลังเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[26 มิถุนายน 2566]
มอบรถสามล้อโยกสำหรับผู้พิการ[22 มิถุนายน 2566]
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด[22 มิถุนายน 2566]
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนสว่าง หมู่ที่9[21 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์[19 มิถุนายน 2566]
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10[15 มิถุนายน 2566]
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10[14 มิถุนายน 2566]
สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ตามโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [13 มิถุนายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนค้อ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนกองทุน [13 มิถุนายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ[13 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 131 - 140 (ทั้งหมด 379 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ