ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง