ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง