ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางรอบหมู่บ้านไปอ่างห้วยเทียม บ้านหนองเม็กหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง