ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง