องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมมอบนโยบาย
รายละเอียด : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายคำพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล อบต.โนนค้อ ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ เวลา 15.00 น. นายคำพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล อบต.โนนค้อ จำนวน 28 คน ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และแจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ